KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

KİTAPLAR

1 Gaziantep'te Göç: Eğilimler, Öneriler ve Sonuçlar... 2012
2 Sokak Çocuklarının İstismarı ve İhmali... 2009

KİTAP İÇİ BÖLÜMLERİ

1 Toplumsal Kurumlar Davranış Bilimleri... 2013
2 Toplumsal Yapı Davranış Bilimleri... 2013
3 Tunceli'de (Dersim) Göç, Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma Dersim'i Parantezden Çıkarmak 'Dersim Sempozyumunun Ardından'... 2013
4 Sokaklar, Çocuklar, Suç ve Şiddet: Gaziantep Örneği Kentleri Savunmak, -Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine... 2013
5 Özürlülük Sosyal Sorunlar... 2013
6 Lise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanma Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma Sosyolojinin Yaşamla Dansı Birsen Gökçe'ye Armağan Kitabı... 2013
7 Nihat Erdoğan'ın Sosyoloji Anlayışı Değişim Sosyolojisi, Dünyada ve Türkiye'de Toplumsal Değişme, Sosyoloji Yıllığı- 21... 2011
8 Toplumsal Bir Sorun ve Kültürel Bir Çelişki Olarak Dersim'de Madde Bağımlılığı Herkesin Bildiği Sır: Dersim... 2010

Aşağıdaki linke tıklayarak tüm makalelere ulaşabilirisiniz...
HEPSİNİ GÖR
Aşağıdaki linke tıklayarak tüm kitaplara ulaşabilirsiniz...
HEPSİNİ GÖR
Aşağıdaki linke tıklayarak görev aldığım akademik ve idari görevlere ulaşabilirsiniz...
HEPSİNİ GÖR

PROF DR ÖZKAN YILDIZ RESMİ SİTESİDİR

Her hakkı saklıdır.